Jangan Malu Menuntut Ilmu | Islammy | Page 6

Jangan Malu Menuntut Ilmu

Malu itu separuh daripada iman. Malu yang dimaksudkan ialah malu kepada Allah, malu melakukan maksiat dan malu apabila meninggalkan ketaatan. Pepatah Melayu ada menyebut: “Malu bertanya sesat jalan, malu berkayuh perahu hanyut.” Dalam usaha menuntut ilmu duniawi mahupun ukhrawi, perasaan malu perlu dikikis habis-habisan. Ini kerana ilmu yang difahami itu nanti boleh dimanfaatkan dan disebarkan.
Continue reading…

 
Jangan Malu Menuntut Ilmu | Islammy | Page 6

Sopan-santun Amalan Mulia

Daripada Jarir bin Abdullah RA katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda katanya, “Sesiapa yang tidak dikurniakan kesantunan bererti ia tidak dikurniakan apa-apa kebaikan.” -Riwayat:  Muslim. Huraian Hadith: 1) Orang yang tidak memiliki kesantunan adalah orang yang rugi kerana Allah memberi ganjaran dan kurniaan yang besar kepada orang yang memilikinya.
Continue reading…

 
Jangan Malu Menuntut Ilmu | Islammy | Page 6

Menyegerakan Membayar Hutang Adalah Dituntut

Daripada Abu Hurairah RA daripada Nabi SAW sabdanya, “Seseorang mukmin yang meninggal dunia itu akan tergantung rohnya kerana hutang, sehinggalah hutang tersebut dibayar”. -Riwayat: at-Tirmizi katanya hadith ini hasan. Huraian: 1) Roh seseorang mukmin yang telah meninggal dunia akan tergantung iaitu tidak dapat ditentukan sama ada mendapat rahmat atau seksa melainkan hutang piutangnya dibayar oleh […]
Continue reading…