Al-Quran | Page 2

PENGHARAMAN BABI DALAM AL-QURAN

Terdapat beberapa jenis makanan yang dipericikan dalam a-Quran tentang pengharamannya. Misalnya babi. Terdapat empat tempat yang menyebut tentang pengharaman babi. 1) Surah al-Baqorah 2:173 – “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah.” 2) Surah al-Maidah 5:3 – “Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang […]
Continue reading…