Al-Quran | Page 3

Kenali Al-Quran Melalui Nama-Namanya

Allah sendiri menamakan kalamullah dengan pelbagai nama, antaranya: •    AL-QURAN – Bacaan (Membacanya mendapat pahala). •    AL-KITABn- Buku (Merupakan buku rujukan utama dalam Islam). •    AL-ZIKR – Peringatan (Memberi perigatan pada yang alpa). •    AL-RUH – Roh (Isi kandungannya yang sentiasa hidup pada setiap zaman dan persekitaran). •    AL-NUR – Cahaya (Menerangi kegelapan kejahilan). •   […]
Continue reading…