Soal Jawab | Page 2

Adakah Menderma Darah Boleh Menjadikan Mahram?

Secara fiqahnya, darah wanita yang dipindahkan kepada bayi yang belum mencapai usia dua tahun tidak menjadikan bayi itu seperti anak susuan dengan menyamakan dari sudut pertumbuhan dan pembesaran bayi. Ini kerana nas hanya menyebut kalimah rada’, ia tidak berpindah kepada
Continue reading…

 
Soal Jawab | Page 2

Etika Kerja Muslim

Soalan: Di mana-mana tempat kerja akan ada senarai etika yang diterapkan. Adakah terdapat etika kerja Muslim yang diselaraskan dalam Islam? Jawapan: Professor Dr. Sa’aduddin Hilali ketika membicarakan perihal etika pekerjaan dalam kitab al-Nihnah wa Akhlaquna menyebutkan bahawa terdapat lima etika kerja:- Bersih- Pekerjaan tersebut halal dan bebas daripada perkara haram.
Continue reading…

 
Soal Jawab | Page 2

Siapakah Yang Boleh Menjadi Imam

Soalan: Mohon bicara tentang golongan yang boleh dan tidak boleh menjadi imam. Jawapan: Imam al-Suyuti menyebut dalam kitab al-Asybah wa al-Naza’ir beberapa permasalahan imamah (imam) dan kita nyatakan di sini golongan yang layak dan tidak berkelayakan menjadi imam. i) Golongan yang tidak boleh menjadi imam secara mutlak: Orang kafir. Orang gila. Makmum. Orang yang diragui […]
Continue reading…