Membentuk Akhlak Anak Yang Mulia

Membentuk Akhlak Anak Yang Mulia

Khalifah Umar Abdul  Aziz sangat menitikberatkan akhlak dan keperibadian mulia anak-anaknya. Beliau melarang anak-anaknya sombong dan bongkak apabila berkata-kata, bangga dengan diri sendiri dan merasakan diri lebih hebat daripada orang lain.

Membentuk Akhlak Yang Mulia

Tindakan: Kini, akhlak merupakan nilai yang semakin hilang daripada anak-anak. Oleh itu, ibu bapa bertanggungjawab menjadikan akhlak sebagai salah satu agenda pembentukan jati diri anak-anak.

Sumber: Solusi 74:35.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *