Menghindari Kesalahan Semasa Berdoa

Menghindari Kesalahan Semasa Berdoa

Ada beberapa kesalahan dalam berdoa yang kerap dilakukan oleh sebahagian umat islam, padahal ia menjadi penghalang untuk doa dikabulkan. Di antaranya adalah:
MENGHINDARI KESALAHAN SEMASA BERDOA
1. BERDOA UNTUK KEBURUKAN KELUARGA, HARTA DAN JIWA

Dari Jabir ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian berdoa untuk kemadharatan diri kalian, dan jangan berdoa untuk keburukan anak-anak kalian. Jangan berdoa bagi keburukan harta-harta kalian. Janganlah kalian meminta kepada Allah di satu waktu yang diijabah Allah, padahal doa kalian membawa keburukan bagi kalian.” Imam Muslim

2. TERLALU MENGERASKAN SUARA KETIKA BERDOA

Allah berfirman: “Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asmaaul Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu (doamu) dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.” Al-Isra’:110

3. MELAMPAUI BATAS.

Seperti berdoa agar disegerakan adzab, doa dengan dicampuri dosa dan memutus tali silaturahim.

4. BERDOA DENGAN PENGECUALIAN

Contoh: “Ya Allah, ampuni saya jika Engkau berkenan.”

5. TERGESA-GESA.

Dari Abu Hurairah, bahawasanya Rasulullah saw bersabda: “Akan diijabahi doa kalian, jika tidak tergesa-gesa. Sungguh kamu telah berdoa, maka atau kenapa tidak diijabahi?” Imam Bukhari.

Wallahuaklam.

Sumber: tajdidislam (MENGHINDARI KESALAHAN SEMASA BERDOA).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *