Mentauhidkan ALLAH SWT

Mentauhidkan ALLAH SWT

Daripada  Abu Sufian ya`ni Sahri ibni Harbin RA dalam ceritanya yang panjang lebar berhubung dengan kisah Hirqal (Raja Rom). Tanya Hirqal, “Apa yang diperintahkan kepada kamu (ya`ni Nabi SAW)?” Jawab Abu Sufian : Dia (ya`ni Nabi) berkata “Sembahlah Allah Yang Esa dan jangan menyekutukannya (Allah) dengan sesuatu apa pun. Tinggalkan semua ajaran nenek moyang kamu dan dia (Nabi) menyuruh kami bersembahyang, bercakap benar, memelihara diri daripada kemungkaran dan menghubungkan silatul rahim.”

Mentauhidkan ALLAH SWT

Huraian Hadith:

1) Rasulullah sentiasa bersikap benar sehingga diakui oleh musuh, kerana Abu Sufian, pada masa pertemuan dengan Hirqal masih merupakan seorang kafir dan memusuhi Rasulullah SAW.

2) Tunjang Islam adalah mengesakan Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu.

3) Berpegang dengan kepercayaan jahiliah  dalam masalah agama adalah dilarang.

4) Seruan Islam itu adalah untuk seluruh manusia.

5) Tauhid (beriman) kepada Allah adalah perkara pokok dalam akidah Islam.

6) Menyekutukan Allah dengan sesuatu adalah terkeluar daripada akidah Islam.

Baca Juga>>> Balasan SYURGA Yang Teramat INDAH.

Sumber: JAKIM (Mentauhidkan ALLAH SWT).

One thought on “Mentauhidkan ALLAH SWT

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *