Membentuk Akhlak Anak Yang Mulia

Khalifah Umar Abdul  Aziz sangat menitikberatkan akhlak dan keperibadian mulia anak-anaknya. Beliau melarang anak-anaknya sombong dan bongkak apabila berkata-kata, bangga dengan diri sendiri dan merasakan diri lebih hebat daripada orang lain.

Membentuk Akhlak Yang Mulia

Tindakan: Kini, akhlak merupakan nilai yang semakin hilang daripada anak-anak. Oleh itu, Continue reading…