Hadis 2 | Page 2

Sopan-santun Amalan Mulia

Daripada Jarir bin Abdullah RA katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda katanya, “Sesiapa yang tidak dikurniakan kesantunan bererti ia tidak dikurniakan apa-apa kebaikan.” -Riwayat:  Muslim. Huraian Hadith: 1) Orang yang tidak memiliki kesantunan adalah orang yang rugi kerana Allah memberi ganjaran dan kurniaan yang besar kepada orang yang memilikinya.
Continue reading…

 
Hadis 2 | Page 2

Menyegerakan Membayar Hutang Adalah Dituntut

Daripada Abu Hurairah RA daripada Nabi SAW sabdanya, “Seseorang mukmin yang meninggal dunia itu akan tergantung rohnya kerana hutang, sehinggalah hutang tersebut dibayar”. -Riwayat: at-Tirmizi katanya hadith ini hasan. Huraian: 1) Roh seseorang mukmin yang telah meninggal dunia akan tergantung iaitu tidak dapat ditentukan sama ada mendapat rahmat atau seksa melainkan hutang piutangnya dibayar oleh […]
Continue reading…

 
Hadis 2 | Page 2

Kelebihan Makan Beramai-ramai

1) Daripada Jabir RA katanya, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, makanan untuk seorang mencukupi dua orang dan makanan dua orang pula dapat mencukupi untuk empat orang, demikian pula makanan empat orang mencukupi untuk lapan orang.” -Riwayat: Muslim. Huraian Hadith: 2) Orang yang bersifat pemurah dan bertimbang rasa akan dikasihi Allah SWT, Rasul dan manusia. 3) […]
Continue reading…