JAHILIAH Fasa Baru

Bagaimana dengan dunia yang kita bernafas padanya hari ini? Adakah persis za man jahillah? Jawapannya memang ada. Cuma adakah kita antara yang menyumbang kepada budaya jahiliah giat kembali hari ini? Jahiliah fasa baru memang wujud kini. Kita patut berasa malu dengan masyarakat jahiliah terdahulu. Kenapa? Ini kerana mereka jahil tidak berilmu. Akibat tidak berilmu, tindakan, […]
Continue reading…