SUNAT MUAKKAD DAN SUNAT TIDAK MUAKKAD

Ramai yang tidak jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan sunat muakkad dan suat tidak muaakad. Mari kita lihat perbezaannya di sini. Sunat ialah ibadat yang digalakkan untuk kita lakukan namun tidak diwajibkan. Apabila seseorang Muslim melakukannya, maka dia mendapat pahala. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak diseksa kerana meninggalkannya. Sunat muakkad adalah amalan sunat […]
Continue reading…